Nạp thẻ Liên Minh Huyền Thoại và FiFaonline 3

Nạp thẻ cho tài khoản bằng thẻ cào điện thoại hoặc Gate

Chọn loại thẻ cần nạp:

Thực hiện nạp thẻ

Bạn đang thực hiện nạp sò bằng thẻ Viettel
Số Seri:
Mã PIN:
Tài khoản cần nạp:
10.000VND = 10 Sò
20.000VND = 40 Sò
30.000VND = 60 Sò
50.000VND = 150 Sò
100.000VND = 300 Sò
200.000VND = 600 Sò
300.000VND = 900 Sò
500.000VND = 1500 Sò